Rött mysterium

2 000 x 1 700 mm

Människor som samlas runt välsignat bröd och vin, ljuset, dörren och de många olika vägarna in och ur det mysterium som vår föränderliga existens trots allt ändå är. Men också den spännande kraft som genomsyrar allt och gör att livet hela tiden föder sig själv på nytt. Liv, död och nytt liv.